top of page

 
Lichter naar het licht

Gedurende haar carrière heeft Edith veel ervaring opgedaan in terugkerende thema’s binnen bestaande familielijnen. Thema`s die nog niet zijn uitgewerkt, verwerkt en/of geadresseerd, geven, in haar kijk op persoonlijke ontwikkeling, een aanleiding tot analyse van de familiegeschiedenis. 

Het betreft vaak thema’s die onderbelicht zijn gebleven en waar voorvaders en voormoeders geen vorm voor hebben kunnen vinden om dit te verwerken. Onderliggende pijn en verdriet vormen veelal een rode draad in ons denken en handelen hetgeen zal blijven resoneren in de generaties daarna.

 

Kennis rondom de effecten van onverwerkte thematiek / trauma op volgende generaties, is al veel langer bekend. Algemeen bekend is onverwerkt oorlogstrauma en de effecten ervan op de generaties die volgen. Om dit behandelen bestaan meerdere behandelvormen al dan niet in daarvoor gespecialiseerde traumacentra.

 

Echter de visie op effecten van onverwerkte thematiek is ook van toepassing op verborgen familieconflicten, lang bestaande familiegeheimen en stroef lopende afstemming tussen dierbaren. 

Onopgeloste familieconflicten of verborgen thema`s vragen om een plaats in het systeem. Dit heeft zowel een helend effect op de huidige familiedynamiek als in de generaties daarna. 

Lichter naar het licht is een aanbod waarbij ondersteuning wordt geboden om onverwerkte/onuitgesproken zaken in een proces van erkenning en verwerking te brengen. Zichtbaar maken wat onderbelicht is gebleven, door gesprek en eervolle benadering van de levensloop tot dan toe. Indien gewenst kunnen vervolggesprekken plaatsvinden met indirect betrokkenen. 

 

Bij een naderende overgang:

 

Het is voor de achterblijver en diegene die overgaat en zijn/haar fysieke lichaam gaat verlaten een vredevollere overgang als thema`s die nog bestaan niet gedragen hoeven te worden door de generaties daarna.

Het is een aanbod dat zich richt op het zichtbaar maken van datgene onderbelicht is gebleven en zal blijven bestaan zolang de gevoelige thematiek niet is geadresseerd en waar nodig gedeeld. 

 

De consulten kunnen desgewenst op locatie plaatsvinden. 

3d4321dd-f0ac-4389-ba95-efd52cf557c5.JPG
bottom of page